Toegang 5D tijdadviezen

De Tzolkin calculator is tijdelijk buiten gebruik. Log in om direct naar het 5D dagadvies van vandaag te gaan.

 


Wat is de Triale Dreamspell kalender?

De Triale Dreamspell is een kalender die je helpt af te stemmen op de tijdpatronen van de Triale Tzolkin. Het is net zoiets als meebewegen met de seizoenen van het zonnejaar. Als je bent afgestemd op de processen in de natuur, dan beweeg je mee met het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter. Je kleedt je anders, doet andere activiteiten en hebt zelfs een andere eetbehoefte. Zo is het ook met de Triale Dreamspell, de kalender die je helpt afstemmen op het Groene Hart (de vierdimensionale werkelijkheid). Ook in deze kalender beweeg je mee met de perioden waaruit deze is opgebouwd. Dit betekent dat je in de loop van de cyclus telkens andere activiteiten en prioriteiten nodig hebt om in contact te blijven met het Groene Hart. Je zou ook kunnen zeggen dat de Triale Dreamspell je helpt om mee te bewegen met de 'seizoenen' van het Groene Hart.


Herkomst

De Triale Dreamspell is in 2013 ontdekt door Albert-Jan Abma en Fabiënne Abma-Orlemans via processen van synchroniciteit. Inhoudelijk gezien is het een synthese van twee belangrijke esoterische systemen: 

  • Tzolkin (Dreamspell), een historisch experiment van de Maya's
  • Trialiteit (drie-eenheid), een historisch experiment van de Kelten (Camelot/Avalon)

Andere Tzolkin kalenders in de wereld, zoals de Quiché Telling (Calleman) en Dreamspell (Arguëlles) versterken de flow in de dualiteit en kunnen daardoor de tegenstellingen in de wereld niet oplossen. De Triale Dreamspell ontsnapt aan deze 'gevangenis', doordat het systeem in de basis is geënt op het drievoudige denken (trialiteit). In de kosmische geschiedenis van de Aarde is dit een unieke synthese. Voor zover bij ons bekend, is de Triale Tzolkin nog niet door anderen beschreven.


Het 21e tijdzegel: Flora (aartsengel)

De verbinding tussen de Tzolkin en het principe van trialiteit is mogelijk gemaakt door het 21e tijdzegel (Flora, aartsengel) toe te voegen aan de duale Tzolkin. Het tijdzegel Flora omvat het geheel van 20 tijdzegels en vertegenwoordigt daarmee het hologram. In de vijfde dimensie en hoger is sprake van een holografische realiteit. Tot op heden kon deze vorm van bewustzijn op Aarde niet praktisch beleefd worden. Het tijdzegel Flora brengt daar nu verandering in. Via het archetype 'aartsengel' kan de versterkte verbinding tussen hemel en aarde verder geconcretiseerd worden. De aartsengel transcendeert dualiteiten tot een nieuwe, hogere realiteit die meteen te materialiseren is. Dit geeft ongekende mogelijkheden voor innovatie en persoonlijke ontwikkeling. 


25 juli: de Dag Buiten de Tijd

Op 25 juli wordt op veel plaatsen in de wereld de Dag Buiten de Tijd gevierd. Deze feestdag komt voort uit de 13 Manen kalender. José Arguëlles, de ontdekker van de Dreamspell kalender, heeft altijd het belang van de 13 Manen kalender benadrukt. Het is echter zo dat de Dreamspell kalender van Arguëlles zelf géén Dag Buiten de Tijd heeft op 25 juli. Dit verandert echter in de Triale Dreamspell kalender. In dit nieuwe systeem is elk jaar WEL een Dag Buiten de Tijd op 25 juli en daardoor komt de feestdag nu veel meer tot zijn recht!

De Dag Buiten de Tijd illustreert ook de verregaande mogelijkheden om de synchronisatie van de Triale Dreamspell en de 13 Manen kalender verder vorm te geven. De 13 Manen kalender duurt namelijk één zonnejaar (364/365 dagen). Er passen precies 4 Triale Tzolkins (van 273 dagen) in 3 zonnejaren (364/365 dagen).Dit betekent dat de Triale Dreamspell elke 3 jaar synchroniseert met de zonnekalender (met haar vier seizoenen). Praktisch gezien betekent dit dat onze kosmische ontwikkeling elke 3 jaar gelijkschakelt met onze aardse ontwikkeling. Dit is een groot verschil met de andere Tzolkin kalenders. In de duale Dreamspell duurt de synchronisatie met de aarde maarliefst 52 jaar. En dat terwijl deze kalender juist is ontworpen om de kosmische Tzolkin (Lange Telling) in de pas te brengen met de cylcus van de aardse seizoenen... In de Triale Dreamspell wordt de koppeling tussen 'hemel en aarde' bijna 20 keer (52/3) zo sterk! Zie hier het belang van de Triale Tzolkin voor de transformatie van de Aarde. 


Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de duale en de triale Tzolkin? 

 

Duale Tzolkin (Dreamspell) Triale Tzolkin (Dreamspell)
20 tijdzegels 21 tijdzegels (extra zegel: Flora)
13 tonen 13 tonen
260 dagen 273 dagen
GEEN Dag Buiten de Tijd op 25 juli WEL Dag Buiten de Tijd op 25 juli
Op 29 februari geen tijdzegel Op 29 februari geen tijdzegel
5 kastelen van 52 dagen 7 kastelen van 39 dagen
na 52 jaar synchronisatie met zonnekalender (en 13 Manen kalender) na 3 jaar synchronisatie met zonnekalender (en 13 Manen kalender)
TimeTools2013 TimeTools2113


N.B. Op 25 juli 2016 (Dag Buiten de Tijd) is de Triale Dreamspell gesynchroniseerd met de zonnekalender (en de 13 Manen kalender). Om de drie jaar vind opnieuw synchronisatie plaats. Het is van grote wiskundige schoonheid dat de Triale Dreamspell om de drie jaar synchroniseert met de zonnekalender (en de 13 Manen Kalender).