Toegang 5D tijdadviezen

De Tzolkin calculator is tijdelijk buiten gebruik. Log in om direct naar het 5D dagadvies van vandaag te gaan.

Tzolkin als synchronisatie software  

De Triale Dreamspell kalender is gebaseerd op de Triale Tzolkin. De Triale Tzolkin is op te vatten als een software programma dat het leven organiseert. Het zorgt ervoor dat alle processen van groei en ontwikkeling in de wereld op elkaar zijn afgestemd. Als je de tijd vooruit bent, laat de Triale Tzolkin je soms even wachten en ga je alvast met een andere ontwikkeling aan de slag. Als je precies op tijd bent, zullen de gebeurtenissen dikwijls meteen plaats vinden en ervaar je een enorme snelheid. Het is dan net alsof je moeiteloos je doel kunt bereiken.


Snelheid èn (ogenschijnlijke) vertraging

Het is dikwijls nodig om eerst persoonlijke groei door te maken, voordat je kunt manifesteren. Het spreekwoord luidt: je doet één stap terug om er drie vooruit te maken. Bij de Tzolkin doe je één stap terug, om er vervolgens 20 vooruit te maken. Door je ervaringen te overdenken aan de hand van de tijdzegels, wordt je onverwacht snel bewust van de diepere laag van je leven. Inzichten waar je eerst een heel leven over deed, kun je nu verwerven in een tijdbestek van één jaar.


De transformatie van de Aarde

De Tzolkin maakt het voor de mensheid mogelijk om te ontsnappen kan de traagheid van het Aardse leven. De materiële wereld komt steeds meer onder de invloed van de spirituele wijsheid die collectief is opgebouwd. Hierdoor wordt niet alleen een 'kosmische snelheid' bereikt. Het leven wordt ook veel liefdevoller; overal zal het Groene Hart voelbaar zijn. Is dit het paradijs op Aarde? De 21e eeuw zal in ieder geval een heel ander aangezicht krijgen dan dat we kunnen verwachten op basis van het verleden!